ODR-verordening

Aandacht voor klanten: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat als brug dient voor buitengerechtelijke schikkingen tussen bedrijven en consumenten die op zoek zijn naar een eerlijke oplossing zonder toevlucht te nemen tot rechtszaken. Wij moedigen u aan om vertrouwd te raken met dit platform, dat toegankelijk is via de link http://ec.europa.eu/odr, die gemakkelijke toegang biedt tot bemiddelingsprocedures. Houd er echter rekening mee dat ons bedrijf momenteel niet deelneemt aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentenarbitragecommissies en daartoe niet verplicht is.